Sharon Jones & the Dap-Kings - "She Ain't a Child No More"

Clip4/26/2010

Sharon Jones & the Dap-Kings perform "She Ain't a Child No More" from their album, "I Learned the Hard Way."

Watching