• Embed

Freddy Soto - Regardless

Season 7 Ep 125/1/03

Freddy Soto's father's favorite word: "regardless."

Up Next