• Embed

Blake Clark - Gun Control

ClipSeason 1 Ep 242/24/1992

If you've got a gun, you can say whatever you want.

Watching