The Daily Show with Jon Stewart

Maria Bartiromo

Season 6 • 07/17/2001

Maria Bartiromo tries to explain to Jon what a mutual fund is.

More