The Daily Show with Jon Stewart

Janeane Garofalo

Season 4 E 12 • 07/29/1999

Janeane Garofalo is into graphic novels, not porno.

More