The Daily Show with Jon Stewart

Ashton Kutcher

Season 5 • 10/03/2000

Jon admits to Ashton Kutcher that he makes out with the correspondents off camera.

More