Moment of Zen - Shutdown - What's Up
Season 19 E 5 • 10/07/2013

Fox News reports on the government shutdown.