The Colbert Report

Jon's Apology

Season 2 • 08/14/2006

Jon Stewart apologizes to Geraldo Rivera.

More