The Daily Show with Jon Stewart

Moment of Zen - Rudy Giuliani Dancing

Season 4 • 03/14/2000

Rudy Giuliani dances.

More