The Daily Show with Jon Stewart

Recap - 2/14/01

Season 5 • 02/14/2001

Jon recaps the top stories.

More