The Daily Show with Jon Stewart

Tom Brokaw

Season 13 E 19 • 02/06/2008

Tom Brokaw invites Jon to be the entertainment at his birthday.

More