T.J. Miller - Onomatopoetic Women
Season 3 E 5 • 07/11/2008
Why do some guys always use onomatopoeia to describe attractive women?