The Daily Show with Jon Stewart

Niagara Falls

Season 8 • 10/21/2003

A Niagara Falls dumb-ass hero.

More