The Daily Show with Jon Stewart

She Got Blame

Season 19 • 10/31/2013

Kathleen Sebelius apologizes to America for HealthCare.gov's failures.

More