The Daily Show with Jon Stewart

Giant Mess O'Potamia - Co-Ed Prez

Season 8 • 06/01/2004

Iraq's got itself a new, college educated president.

More