The Daily Show with Jon Stewart

Gerri Willis

Season 13 E 12 • 01/24/2008

Gerri Willis explains the depressing state of our economy to Jon.

More