The Daily Show with Jon Stewart

Nikolas Kozloff

Season 12 • 08/20/2007

Author Nikolas Kozloff deconstructs Hugo Chavez's pro wrestling-style speeches.

More