The Daily Show with Jon Stewart

Apology to Jason Sudeikis

Season 18 • 11/14/2012

Jason Sudeikis knows his electoral college law.

More