The Daily Show with Jon Stewart

Thomas Kean

Season 11 • 08/16/2006

Thomas Kean talks about bipartisan resistance to the 9/11 commission.

More