Miami Vice: Danger Beach
Season 24 E 15 • 10/30/2018
Roy Wood Jr. and Michael Kosta go into "Miami Vice" mode to investigate a toxic algae epidemic threatening South Florida's beaches.