The Daily Show with Jon Stewart

Recap - 6/29/99

Season 3 • 06/29/1999

Jon recaps the top stories you thought were throw-aways.

More