The Daily Show with Jon Stewart

Recap - 5/16/01

Season 5 • 05/16/2001

Jon recaps the stories on Monkey Man and "Survivor."

More